Brockdorff

Brockdorff
Brockdorff, en gammel holstensk adelsslægt, der fører en hvid flyvende fisk skrå mod højre hjørne i et blåt felt og på hjelmen en Iignende fisk. 1221 nævnes en Detlev Brockdorff, men den sammenhængende slægtrække begynder først med Henrik Brockdorff, som levede mod slutningen af 14. århundrede. Hans sønnesøns sønnesøn, Ditlev Brockdorff, var 1519-23 amtmand på Flensborghus og udmærkede sig ved sit tapre forsvar mod Frederik 1. Senere var han lensmand på Sønderborg, mens Christian 2. sad fangen på slottet, og i Slaget ved Øksnebjerg var han en af hovedanførerne. Af hans sønner var Joachim Brockdorff (død 1564) amtmand over Hagenskov Amt og udmærkede sig ved Hoffanen i Ditmarsken 1559, Poul var holstensk hofmarskal, og fra Henrik til Vindeby og hans søn Ditlev Brockdorff (død 1616) til Vindeby, Altenhof og Kletkamp nedstammer alle de nulevende talrige medlemmer af slægten. Med sidstnævntes sønner Cai (død 1619), Henrik (død 1671) og Joachim (d. 1680) delte den sig i 3 linjer. Af den ældste linje blev Cai Lorenz Brockdorff (1646-1725) til fideikommisgodserne Kletkamp, Westensee og Grunhaus i Holsten, Geheimeraad og Kammerherre hos Dronning Charlotte Amalie, 1672 optaget i grevestanden. Hans yngre søn, baron Cai Bertram Brockdorff (1680-1710), optoges 1706 i tysk rigsgrevelig stand, og fra harn nedstammer en endnu i Bayern blomstrende linje. Sidstnævntes ældre bror, grev Christian Friedrich Brockdorff, skal 1727 ligeledes være blevet tysk rigsgreve, men hans efterkommere, de holstenske Brockdorff, har kun ført den danske grevetitel.
Baron Cai Lorenz Brockdorff (1766-1840), Geheimekonferensraad, præsident i overappellationsretten i Kiel, fik 1838 grevelig værdighed, og hans søn, Conrad Friedrich Gottlieb Brockdorff (født 1823), som ved adoption af Grev Conrad Christoph Ahlefeldt var kommet i besiddelse af godset Ascheberg, udnævntes 1837 til greve af Brockdorff-Ahlefeldt.
Baron Ludvig Frederik Brockdorff (1797-1874) optoges 1836 i den bayerske grevestand. Hans brodersøn, baron Ulrik Ludvig Hans Brockdorff (1806-75), var dansk gesandt i Berlin, senere i Madrid og Lissabon. En adopteret linje, børnene af baron Christian Frederik Brockdorff (1762-1821) med Jeannette Sofie Hansen, opnåede 1809 friherrelig titel i Oldenburg, og af dem fik ritmester Christian Adolf Brockdorff (1792-1848) 1826 tilladelse til at føre baron-titlen. Af den anden linje var Henrik Brockdorff's søn, Schack Brockdorff (1652-1730), dansk generalløjtnant, kom ved ægteskab med Sofie Charlotte von Wittinghof i besiddelse af baroniet Schelenborg og optoges 1691 i friherrestanden. Hans slægt uddøde 1784 med Baron Schack Brockdorff, hvis datterdatter bragte Schelenborg til Juel'-erne på Tåsinge, der antog navnet Juel-Brockdorff. Henrik Brockdorff's yngre søn, generalmajor Ditlev Brockdorff var stamfader til den endnu i Danmark blomstrende linje, der har ejet grundet. Den tredje, fra Joachim Brockdorff nedstammende linje lever ligeledes i Danmark.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Brockdorff — ist der Name der adligen Familie von Brockdorff der Gemeinde Brokdorf in Schleswig Holstein Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichneter Begriffe …   Deutsch Wikipedia

  • Brockdorff — Écu des Brockdorff La famille von Brockdorff est une famille de la noblesse immémoriale du Holstein et prend son origine dans les terres de Brokdorf, aujourd hui dans l arrondissement de Steinburg (État du Schleswig Holstein). Sommaire …   Wikipédia en Français

  • Brockdorff Klang Labor — (BKL) ist eine deutsche Electropop Band aus Leipzig. Die Band besteht aus den Mitgliedern Nadja von Brockdorff, Sergej Klang und Ekki Labor. Neben Gitarren sind auch Keyboards und Synthesizer in ihrer Musik zu hören. Die Auslegung liegt aber auf… …   Deutsch Wikipedia

  • Brockdorff's Palace — is one of the four palaces of Amalienborg in Copenhagen. It was built 1750 1760 by Baron Joachim Brockdorff. Since 1765 it has been owned by the crown, first used as naval academy and since 1828 as residence of various part of the royal family,… …   Wikipedia

  • Brockdorff (Adelsgeschlecht) — Ursprüngliches Stammwappen derer von Brockdorff Brockdorff ist der Name eines dänisch holsteinischen Adelsgeschlechts, das dem holsteinischen Uradel entstammt. Das gleichnamige Stammhaus Brokdorf liegt in der Wilstermarsch. Inhaltsverzeichnis …   Deutsch Wikipedia

  • Brockdorff-Palais — Das Brockdorff Palais in Glückstadt in Schleswig Holstein ist ein früherer Adelshof. Das aus dem 17. Jahrhundert stammende Palais zählt neben dem Wasmer Palais zu den bedeutendsten profanen Bauwerken der Stadt. Es beherbergt mit dem sogenannten… …   Deutsch Wikipedia

  • Brockdorff-Rantzau, Ulrich, Count von — ▪ German foreign minister born May 29, 1869, Schleswig Holstein, Prussia [Germany] died September 8, 1928, Berlin, Germany       German foreign minister at the time of the Treaty of Versailles, and one of the architects of German Soviet… …   Universalium

  • Brockdorff — Brọckdorff,   holsteinisches Adelsgeschlecht, seit 1220 bezeugt. Eine Linie in Holstein erhielt 1672 den dänischen Grafenstand nach dem Recht der Erstgeburt. Die fränkische Linie ist seit 1706 reichsgräflich …   Universal-Lexikon

  • Brockdorff-Rantzau, Ulrich Graf von — (1869 1928)    diplomat; the Republic s first Ambassador to the Soviet Union.* Born of Danish ancestry in Schleswig, he took a doctorate in law at Leipzig in 1891. Too young to join the foreign service, he served three years as a junior officer… …   Historical dictionary of Weimar Republik

  • Brockdorff-Rantzau — Brọckdorff Rạntzau,   Ulrich Graf von, Diplomat, * Schleswig 29. 5. 1869, ✝ Berlin 8. 9. 1928; 1912 18 Gesandter in Kopenhagen, bejahte 1918 die Umwandlung Deutschlands in eine demokratische Republik, wurde im Dezember 1918 Staatssekretär, ab… …   Universal-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”